Politica de Confidentialitate

Protecția Datelor cu Caracter Personal

Covoredelux.ro al firmei sc Studio Architime SRL., având sediul social in București, Str. Constantin Aricescu nr.63, sector 1, înregistrata la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9088/2014, având CUI RO33446817 își asuma angajamentul de a depune eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”) si practicile comerciale etice. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Pentru orice informații cu privire la prelucrarea datelor dvs cu caracter personal ne puteți contacta după cum urmează: 

 • Responsabilul Studio Architime cu protecția datelor la adresa de e-mail admin@covoaredelux.ro sau studio.architime@gmail.com
 • Prin poștă sau curier la adresa Bucuresti, Str. Constantin Aricescu nr.63, sector 1 – cu mențiunea: în atenția Responsabilului Studio Architime/Covoare de lux  cu protecția datelor.

 

Conform regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date; Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, va informam ca:

 • Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către Covoare de lux  numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).
 • Prelucram datele dvs. personale (date legate de comenzi si tranzacții, date de identificare, date pe care ni le oferiți sau pe care le primim in virtutea legii sau a contractului cu scopul de a va putea livra produse si servicii) – in general pentru furnizarea de bunuri si servicii, pentru a interacționa cu dvs., pentru a va transmite, cu acordul dvs., detalii despre activitatea, produsele si promoțiile noastre.
 • Studio Architime SRL./Covoare de lux.ro , prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor de vânzare cu clienții; contracte de donație încheiate cu donatori in cazul in care acționează in calitate de partener al unor societăți comerciale/persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ intra-o campanie de strângere fonduri; în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților.
 • Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.Shopyfun.ro ; informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția si starea comenzilor; evaluarea produselor si serviciilor oferite; activități comerciale; de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorilor; desfășurare acțiuni întreprinse in scopul strângerii de fonduri prin donații directe efectuate pe site-ul www.Shopyfun.ro si informarea utilizatorilor despre aceste acțiuni.
 • Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali. În acest sens, Shopyfun va stoca datele dvs. în conformitate cu Politica de Retenție a Datelor care reglementează termene-limită prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, Shopyfun  se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate si de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Termeni in înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

„date cu caracter personal” – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare”-  înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” – înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte terță”-  înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„consimțământ” – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 

Covoare de lux/studio architime  poate procesa următoarele categorii de date furnizate direct de dvs. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs in următoarele situații:

 

Crearea unui cont Covoare de lux: ne transmiteți adresa de e-mail, numele și prenumele;

Paginii dvs. personala (Contul meu) din platforma Covoare de lux aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: număr telefon mobil, adresa de livrare, etc.;

Când utilizați platforma Covoare de lux ne puteți transmite date precum: fotografii, nume, prenume, texte si orice alte informații similare despre dvs, membrii familiei dvs sau alte persoane in vederea personalizării produselor disponibile pe website, date asupra cărora garantați ca aveți drepturi depline in conformitate cu legislația aplicabila;

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: fotografii, nume, prenume, texte si orice alte informații similare despre dvs, membrii familiei dvs sau alte persoane in vederea personalizării produselor disponibile pe website, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

Putem să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Detalii în acest sens găsiți prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării datelor.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. In plus, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

 

Scopul prelucrării datelor dvs de către COVOAREDELUX.RO are loc:

 1. a) in vederea încheierii si executării unui contract pe care l-ați încheiat cu noi, soluționarea reclamațiilor si a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor, rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale, Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Covoare de lux, Prelucrarea comenzilor, in special personalizarea produselor cu datele/informațiile furnizate de către dumneavoastră (fotografii, texte, imagini, etc.), inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora, Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate, asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile Covoare de lux.
 2. b) pentru a respecta o obligație legala, inclusiv, dar fără a se limita la comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 3. c) in virtutea interesului nostru legitim, care include următoarele scopuri: identificarea clienților, detectarea si prevenirea potențialelor fraude, raportări interne
 4. d) in baza consimțământului dvs. pentru următoarele scopuri: statistice, respectiv de marketing, newsletter, acțiuni de direct mailing, oferirea de produse si servicii, reclama, prelucrari automate, inclusiv profilare; prelucrarea datelor dvs. cu caracter special prelucrate in condițiile Art. 9 alin. (2) GDPR, indispensabile in vederea furnizării de bunuri si servicii. Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic etc.) conținând informații generale si tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate in secțiunea “Cont/Coșul meu” sau ați arătat interes sa le achiziționați, precum si alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piața si sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă. În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil.
 5. e) Pentru îmbunătățirea serviciilor Covoare de lux – In acest scop putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de cumpărător, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Covoare de lux și dvs. De asemenea, anumite prelucrări sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate:

 • autoritățile statului (inclusiv dar fără a se limita la autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor, organele statului competente in materie penala, etc.), ca urmare a unei obligații legale a Operatorului;
 • furnizorii implicați in mod direct/indirect in furnizarea de bunuri si servicii (ex. dezvoltatori de servicii IT etc.);
 • prestatori de servicii de marketing, cercetare de piața, studii de satisfacție clienți si alte servicii similare;
 • instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, birouri de traducători autorizați, alte servicii autorizate. Datele dvs. pot fi divulgate in cazul in care anumite legi cer in mod obligatoriu acest lucru. De asemenea putem divulga datele dumneavoastră către terțe parți sau consultanți care acționează in numele nostru sub rezerva obligației acestora din urma de a păstra datele dumneavoastră confidențiale.

Covoare de lux  poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, de servicii  bancare, operatori de telefonie mobila, entități juridice private non-profit colaboratoare;  alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, campanii de foundraising;  parteneri ai Architime Studio SRL ce acționează in limitele si scopurile stabilite de Covoare de lux/ studio architime  , conform condițiilor din prezenta Politica.

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include: Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Covoare de lux față de atacuri cibernetice,  Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente,  Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri. Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

 

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului încheiat, precum si ulterior, pe durata necesara executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre parți. Datele personale vor fi stocate atât timp cat este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe o perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale, in conformitate cu politica noastră interna privind retenția datelor.

Daca sunteți de acord cu prelucrarea in scop de marketing, datele personale colectate vor fi păstrate pana când ne veți informa cu privire la retragerea consimțământului acordat in acest scop.

 

Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

– Bifând căsuța “Dezabonat” în secțiunea “Status Abonare Newsletter”;

– Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin

– Contactarea Covoare de lux folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma Covoare de lux, cu excepția imaginilor încărcate de dumneavoastră pe website in vederea personalizării produselor care vor fi șterse automat după o perioada de maxim 30 de zile de la data încărcării. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Principiile politicii de securitate

COVOARE DE LUX  procesează datele cu caracter personal cu care vine in contact cu respectarea următoarelor principii:

Protejarea drepturilor si libertăților fundamentale ale persoanelor vizate;

Legalitate, echitate si transparenta – datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna credința si in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare, intr-un mod echitabil si transparent fata de persoana vizata;

Scopuri determinate, explicite si legitime – Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Covoare de lux se face in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

Temei– Covoare de lux se va asigura ca procesarea datelor cu caracter personal va avea un temei bine determinat, precum prevederi legale, consimțământul persoanei vizate, executarea contractelor, interesul legitim al Covoare de lux (care nu va contraveni intereselor superioare ale persoanei vizate);

Limitare prin raportare la scop – Covoare de lux procesează datele cu caracter personal numai daca sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;

Limitare prin raportare la timp – Covoare de lux păstrează datele persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesara îndeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele si respectarea cerințelor legale;

Exactitate si acuratețe – Covoare de lux procesează date cu caracter personal intr-un mod precis si ia masuri rezonabile pentru a se asigura ca datele inexacte de care ia cunoștință sunt șterse sau rectificate;

Securitate– Covoare de lux este dedicata asigurării securității tuturor datelor cu caracter personal pe care le prelucrează si face demersuri constante pentru a atinge acest scop, inclusiv prin instruirea angajaților, colaboratorilor si partenerilor săi.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal – În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Având in vedere caracteristicile produselor furnizate care implica personalizarea manuala a acestora cu informațiile furnizate de dvs (de ex. fotografii, imagini, texte), in cazuri excepționale, exista posibilitatea ca datele dumneavoastră sa ajungă din eroare in posesia unui terț (ex., client), caz in care Covoare de lux va lua toate masurile necesare in vederea remedierii situației respective. De asemenea, daca sunteți in situația in care primiți din eroare produse personalizate cu datele unor terți (de ex. fotografii, imagini, texte) sunteți obligat sa notificați cu promptitudine Covoare de lux (prin e-mail, telefonic) si sa implementați masurile indicate de către societate in vederea protejării intereselor parților implicate (distrugerea / returnarea produselor/datelor respective care nu va aparțin). In vederea protejării datelor dumneavoastră, Covoare de lux implementează si epatează constant procedurile interne/de lucru si instructajul salariaților responsabili de prelucrarea produselor dumneavoastră in vederea minimizării apariției unor astfel de situații.

SHOPYFUN ia toate masurile organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, inclusiv:

Datele sunt stocate electronic in fișiere care pot fi accesate numai de utilizatorii autorizați ai firmei, care la rândul lor au acces la acestea prin intermediul unui nume de utilizator si o parola (parola se va modifica periodic). Toți utilizatorii sunt obligați sa păstreze confidențialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor închide sesiunea. In cazul in care unul sau mai mulți utilizatori sunt revocați din diverse motive, conturile de acces sunt suspendate.

Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Pentru aceasta, operatorul va stabili tipurile de acces după funcționalitate (introducere, prelucrare, salvare, etc.) si după acțiunile aplicate asupra datelor cu caracter personal (cum ar fi: scriere, citire, etc) precum si procedurile privind aceste tipuri de acces.

Platforma si serverul in care introduc clienții datele sunt securizate. Computerele se vor instala in încăperi care se pot încuia. Daca pe ecran apar date cu caracter personal asupra cărora nu se acționează o perioada data, stabilita de operator, sesiunea de lucru se va închide automat.

Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizați pentru aceasta operațiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.

In cazul in care este disponibila plata online si clientul optează pentru plata online a contravalorii comenzilor, contractului si/sau contractelor, procesarea datelor de card bancar se face in mod exclusiv pe serverele procesatorului de carduri bancare cu care COVOARE DE LUX a încheiat un contract.

COVOARE DE LUX  nu solicita si nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale clientului.

Procesatorul de carduri bancare agreat de către COVOARE DE LUX are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate in urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare tranzacție, in cazul in care aceasta exista.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe pârți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

In calitatea dvs. de persoana vizata, conform GDPR, aveți următoarele drepturi:

Dreptul la informare si acces – Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate iar daca da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Aveți dreptul de a obține o copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate.

Dreptul la rectificare – Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte si puteți completa datele incomplete oricând veți considera necesar.

„Dreptul de a fi uitat” sau dreptul la ștergere – Aveți dreptul, in condițiile legii, sa ne solicitați sa va ștergem datele cu caracter personal. Daca doriți sa nu mai primiți newslettere sau alte detalii despre diferite promoții si oferte speciale va rugam sa ne trimiteți un e-mail la admin@covoaredelux.ro sau sa va dezabonați utilizând link-ul din ultimul newsletter primit.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. In acest caz, datele pot fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri. Presupune dreptul de a solicita si de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date; (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

Dreptul de a va retrage consimțământul –  Consimțământul poate fi retras in orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimțământului dumneavoastră.

Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul sa primiți datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, uzual si care poate fi identificat de aparate si aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități, fără obiecții din partea noastră.

Dreptul de opoziție – Aveți dreptul sa va opuneți oricând, fata de prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal, in special in scop de marketing direct; puteți sa solicitați sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal in interesul nostru legitim. Daca aveți si va exercitați dreptul de a va opune, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dvs., inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afectează semnificativ. Presupune ca aveți dreptul de a solicita intervenție umana din partea noastră, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

Dreptul de a depune o plângere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protecția datelor – Autoritatea Naționala pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro.

Dreptul de a va adresa justiției

Prin citirea prezentei Politici de protecție a datelor cu caracter personal și a Notei de Informare ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

– dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.,

– dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal,

– dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor,

– dreptul la restricționarea prelucrării,

– dreptul la portabilitatea datelor,

– dreptul la opoziție și

– de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,

– dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Puteți sa va exercitați drepturile menționate mai sus prin formularea unei cereri in forma scrisa, datata si semnata, înaintata către Studio Architime SRL –cu Sediul in  București, Str. Constantin Aricescu 63, sector 1, in atenția Responsabilului cu Protecția Datelor – sau la adresa de email admin@covoaredelux.ro

In cerere, va rugam sa menționați daca doriți ca informațiile sa fie comunicate la o anumita adresa (poștala sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure ca veți primi personal informațiile. Va rugam sa țineți cont ca, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dvs.